<<<<<<<<<<<<<<<<< Stwierdzanie zgonów - Opinia PZ <<<<<<<<<<<<<<<
Bezpłatne leki dla seniorów - Ministerstwo Zdrowia

Na stronie Ministerstwa Zdrowia umieszczono poradnik dla pacjentów >75 rż., gdzie przedstawiono obowiązujące zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki.

http://75plus.mz.gov.pl


Poniżej przykładowe odpowiedzi ze strony MZ.

 

Od 10 lat choruje na migotanie przedsionków i arytmię. Na liście leków, które będą za darmo od września jest jeden lek, za który teraz bardzo drogo płacę. Mój lekarz powiedział mi, że nie będzie mógł mi przepisać tego leku jako bezpłatny. Dlaczego? Mam 86 lat a ten akurat lek mi pomaga.

Wiek 75 lat nie jest jedynym warunkiem do tego, by otrzymać bezpłatny lek. Wszystkie leki z refundacją,  także te bezpłatne, przysługują uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją.

Leki z wykazu leków dla seniorów mogą być bezpłatne dla pacjentów, ale wyłącznie w takich wskazaniach w jakich są refundowane wszystkim innym pacjentom. Jeżeli lek jest refundowany „we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach” dla wszystkich pacjentów i jednocześnie lek ten znajduje się w wykazie leków dla seniorów , to będzie to lek darmowy dla osoby w wieku 75+ również we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.

Natomiast jeżeli lek jest wszystkim pacjentom refundowany wyłącznie w przypadku jednej choroby, i lek ten jest też na liście dla seniorów, to będzie on przysługiwał bezpłatnie wyłącznie seniorowi z tą chorobą.


Na wykazie leków darmowych znalazłam odpowiedniki leków, które teraz lekarz przepisuje mi pełnopłatnie. Czy w aptece dostanę bezpłatne zamienniki przepisanych mi leków?

Jeżeli na recepcie przepisano lek spoza wykazu leków refundowanych, apteka nie może wydać z refundacją leku z tą samą substancją czynną. Decyzję zawsze podejmuje lekarz.

Wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest „wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym”. Nie może on być jedyną podstawą (a więc taką podstawą, za którą nie stoi wiedza medyczna) do zmiany sposobu leczenia pacjenta.

 

Co mam zrobić jeżeli leki, które mogą mi być przepisane bezpłatnie zalecił lekarz specjalista?

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia, który może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

 

Czy na recepcie prócz bezpłatnych leków mogą być przepisane inne leki?

Tak, na jednej recepcie mogą być przepisane leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych, jak również leki za pełną odpłatnością.

 

Ile opakowań leków może jednorazowo przepisać lekarz?

„Ustawa 75 plus”  nie przewiduje nowych zasad dotyczących ilości przepisanego leku. Leki będą więc przepisywane w dotychczasowych ilościach niezbędnych dla pacjenta.  Jest zasadą, że na jednej recepcie lekarz może przepisać pacjentowi leki potrzebne maksymalnie na 120 dni.

 
wstecz
 

Copyright © ZPOZ Porozumienie Podkarpackie   Ilość odwiedzin: 1531553 Od daty: 2004-05-13